Het ontstaan van Tiresias

Ter ere van het 10-jarig jubileum van de sekszorgorganisatie FleksZorg in 2015 werd het Steunfonds Cliënten FleksZorg opgericht. De missie was enerzijds mensen met beperking die sekszorg nodig hebben financieel ondersteunen en anderzijds deskundigheidsbevordering van seksverzorgenden als een erkend beroep. Tevens wilde men een breder maatschappelijk draagvlak creëren voor meer en betere vergoedingen van sekszorg door de overheid.
Al snel in 2015 trad Bert Timmermans toe tot het bestuur en Joke Storm volgde in 2017. Vanuit hun beider achtergrond, onder meer in de zorg, zagen zij dat er meer nodig was om een breder maatschappelijk draagvlak te bewerkstelligen en dat er naast het Steunfonds een onafhankelijke organisatie moest komen met een bredere missie en doelstelling. In 2019 werd zo, in goed overleg, de onafhankelijke belangenorganisatie stichting Tiresias in het leven geroepen.

De eerste ambitie van deze nieuwe Stichting was samenstelling van een enthousiast en ambitieus bestuur. Naast Bert Timmermans traden Joke Storm, Vincent Ohlrichs, Jacqueline Kool, Donovan Claessen en Stephan Lamers toe en ontstond een team met (ervarings)deskundigen die weten waar ze het over hebben.

De tweede ambitie was om gesprekken met het veld en de mensen die het betreft aan te gaan. Dat heeft geleid tot vele connecties met uiteenlopende stakeholders.

Wat wil Tiresias?

Doel van Tiresias is: Het recht op seksuele gezondheid ook voor mensen met beperkingen serieus nemen, beschermen, respecteren en realiseren. Tiresias wil intimiteit en seksualiteit voor mensen met uiteenlopende beperkingen uit de taboesfeer halen en bereikbaar maken, met de nodige ondersteuning daarbij. Mensen met beperkingen moeten net als andere burgers ruimte hebben om zich te kunnen ontwikkelen op het gebied van intimiteit en seksualiteit, ongeacht hun leefsituatie, achtergrond, seksuele geaardheid of gender(identiteit).

De behoefte aan seksualiteit bij mensen met een beperking wordt echter op vele manieren gefrustreerd, en het is niet zomaar vanzelfsprekend om vorm te kunnen geven aan verlangens naar intimiteit en seksualiteit. Er heerst op veel plekken in de samenleving nog altijd schroom om het onderwerp aan te kaarten, zoals in het (speciaal) onderwijs, in beleid, in zorginstellingen, of in dating- en uitgaanscircuits. Zelfs binnen de belangenbehartiging van mensen met beperkingen is seksualiteit/intimiteit een ondergeschoven kindje. Er rust nog veelal een taboe op het onderwerp.

In het dagelijks leven betekent dit dat mensen met beperkingen minder of geen toegang hebben tot allerlei aspecten die met seks te maken hebben. Ze zijn regelmatig minder goed geïnformeerd, krijgen minder educatie, het ontbreekt hun niet zelden aan privacy en faciliteiten om hun seksualiteit te ontdekken, en het vinden van een positieve seksuele identiteit is vaak een eenzame zoektocht. En zij leren niet van jongs af aan om zichzelf ook als aantrekkelijk en als seksueel wezen te zien. Dit kan grote gevolgen hebben voor iemands gezondheid en welzijn, maar soms ook voor de omgeving waarin iemand leeft.

Wanneer een handicap je verhindert om te masturberen, als je nauwelijks participeert in de samenleving en weinig potentiële liefdespartners ontmoet, als bordeelbezoek onbetaalbaar is omdat je nu eenmaal meer tijd nodig hebt voor aan- en uitkleden, of als de SOA-poli niet toegankelijk is, moet je dan maar accepteren dat seks een luxe is die je je niet kunt veroorloven? Maar hoe zit het dan met het basale burgerrecht op ‘fysiek, emotioneel, mentaal en sociaal welzijn in relatie tot seksualiteit’, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat in 2015 formuleerde? De WHO richt zich niet alleen op kwetsbaarheid en bescherming rond seksualiteit, maar evengoed op de ontwikkeling van positieve sekservaringen.

De naam van Tiresias

De naam van de stichting is ontleend aan de mythologische figuur Tiresias. Tiresias was een blinde ziener, die bekend stond om zijn grote wijsheid, en zowel man als vrouw is geweest (hij/zij wisselde tweemaal van sekse). De mythe van Tiresias wordt in verband gebracht met seksualiteit, genot en transgender.

Lees hier meer over de mythe van Tiresias