We willen het taboe dat heerst omtrent handicap en seksualiteit doorbreken.
Iedereen is in de eerste plaats mens en heeft daarmee menselijke behoeften, het hebben van een
beperking heeft hier geen invloed op.
Mensen met een beperking hebben ook (behoefte aan) seks!